Card image cap

ไปรษณีย์ไทย..ดี๊ดี ด้วย Prompt Post

เพียงลูกค้าสะสมยอดการใช้บริการใดก็ได้ที่เตรียมการฝากส่งผ่านระบบ Prompt Post และนำใบเสร็จมากรอกรายละเอียดสะสมยอดการใช้บริการ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2562 ยอดการใช้บริการสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับฟรี ‼️ Package Tour เกาหลี ✈️❄️2 ที่นั่ง มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และลูกค้าที่มียอดสูงสุดรองลงมา รับกระเป๋า Carry on Carry all 👜 มูลค่า 990 บาท จำนวน 30 รางวัล

ประกาศผลรางวัล 19 สิงหาคม 2562

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนที่ rewards.thailandpost.com โดยลงทะเบียนครั้งแรกด้วยอีเมล์เดียวกันกับที่ใช้งานในระบบ Prompt Post

Card image cap

2. ทำรายการเตรียมการฝากส่ง

เป็นรายการฝากส่งที่ทำรายการและพิมพ์จ่าหน้าจากระบบ Prompt Post ได้แก่

 • บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS
 • บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • บริการพัสดุไปรษณีย์
 • บริการพร้อมส่ง (กล่องฟ้าราคาเหมา)
 • Card image cap

  3. กรอกข้อมูลเลขที่ใบรับเงิน วันที่ฝากส่ง และค่าบริการในแต่ละครั้ง

  สังเกตบนใบรับเงินจะระบุคำว่า Prompt Post และภาพถ่ายใบรับเงินที่อัพโหลดเข้าระบบควรเห็นรายละเอียดชัดเจน

  **กรณีที่ใบเสร็จยาว กรุณาพับใบเสร็จ โดยให้เห็นข้อมูลเลขที่ใบเสร็จที่อยู่ด้านบน และสรุปค่าบริการที่อยู่ด้านล่าง เพื่อให้ถ่ายภาพได้ในรูปเดียวกัน**

  Card image cap